Кариерно консултиране

Кариерното развитие е процес, който протича през целия живот на човека. Той обхваща професиите, видовете работа и дейностите, както и заниманията през свободното време, които съответната личност си избира. В помощ на този процес се създава кариерното консултиране, което се е превърнало в академична и практическа дисциплина благодарение на професионалната ориентация – движение, създадено в отговор на огромен социален и демографски проблем от началото на XX век. Под “консултиране” се разбира процесът, в рамките на който сертифицирания кариерен консултант предлага съдействие в с помощта на методична рамка на клиента, които търси нови и по-добри решения за професионалния си и личен живот.

За да улесни избора, планирането и постигането на мечтаната кариера на хората в България JobTiger предлага индивидуални консултации по кариерно планиране и развитие:

Индивидуалното кариерно консултиране е подходящо за работещи, безработни, млади специалисти, студенти, ученици, както и за онези които искат:

Само след няколко индивидуални сесия със сертифицираните специалисти от екипа на JobTiger вие ще имате решения и план за развитие за следните основни точки за успех в кариерата и живота:

Кариерното консултиране протича в индивидуални сесии с кариерен консултант, а срещите могат да бъдат от 1 до 3, в които последователно се преминава през различните етапи, определени от нуждата и заявката на клиента. Средната продължителност на срещите е час. Процесът приключва при изпълнение на заявката на клиента.

Искате да се запишете и да поемете контрол над бъдещия си успех? Свържете се с екипа на JobTiger и разберете повече подробности за възможностите на кариерното консултиране!

Свържете се с нас:


W: fbo.bg
E: Nevena.Rakovska@gmail.com